Новини

29.06.2011Обявена е процедура BG161PO003-2.1.12 „Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията” по ОПРКБИ

На 29.06.2011 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергети ...

29.06.2011Проведе се деветото заседание на Комитета за наблюдение и контрол на проектите, изпълнявани по Кохезионен фонд (Регламент 1164/94) в България

В периода 28-29 юни 2011 г. в Резиденция „Бояна" се проведе деветото заседание на Комитета за наблюдение и контро ...

29.06.2011Кръгла маса „Визия, цели и приоритети: България 2020”

На 23 юни 2011г. по покана на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев в Министерски съвет се прове ...

28.06.2011СЕМИНАР ЗА ЖУРНАЛИСТИ

Централният информационен офис в Администрацията на Министерски съвет планира цикъл от семинари в страната и чужбина, ...

22.06.2011Пояснение във връзка с информация в изданието „Еурактив"

Във връзка с информацията, публикувана  днес, 22 юни 2011 г., от изданието „Еурактив", че ЕК обмисля директното у ...

22.06.2011Томислав Дончев: Националната стратегия за ромите трябва да е обвързана с конкретен план за действие

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев заяви на откриването на форума за интеграция на ромите, ч ...

17.06.2011Два меморандума за безвъзмездно предоставяне на 126,6 млн.евро от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн бяха подписани днес в Министерски съвет

Два меморандума за безвъзмездно предоставяне на 126,6 млн.евро от Норвегия, Исландия и Лихтенщайн бяха подписани днес ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.