Новини

12.03.2015Националният институт на правосъдието приключи проект за обучение на съдебните служители от цялата страна

Над 690 съдебни служители от органите на съдебната власт в цялата страна преминаха 21 обучения с подкрепата на ОПАК. ...

09.03.2015ОПАК изпрати доклад за сертифициране на още 4,3 млн. лв.

На 6 март Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) изпрати към Сертифицира ...

09.03.2015Обявена е схема за кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

Във връзка с бедствията от периода 19-23 юни 2014 г. съгласно Заповед № РД-02-36-88/09.03.2015 г . са публикувани Из ...

26.02.2015Четвъртият Дунавски финансов диалог ще се проведе на 24 и 25 април 2015 г. в гр. Загреб, Хърватия

Четвъртият Дунавски финансов диалог ще се проведе в периода 24-25 април 2015 г. в гр. Загреб, Хърватия. Събитието пр ...

26.02.2015Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. обявява процедура „Нови алтернативи“

На 25.02.2015 г. Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на Управляващ орган по Оперативна пр ...

25.02.2015Проект на Изисквания за кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

Във връзка с бедствията от периода 19-23 юни 2014 г. е публикуван проект на Изисквания за кандидатстване по схема за ...

20.02.2015С конкурс ще бъде отбелязана 25-тата годишнина на Европейските програми за трансгранично сътрудничество

Двудневна романтична почивка за двама в района Мозел край Люксембург е голямата награда в конкурса, който ще премине ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.