Новини

08.07.2011Оператор на Фонд за неправителствени организации – заявление за интерес

На 30 юни 2011 г. беше приключена процедурата по подписване на Меморандум за разбирателство между България и трите дър ...

07.07.2011Министър Томислав Дончев обсъди ролята на областите в управлението на средствата от ЕС през следващия програмен период на среща с областните управители

Ролята на областните управи в структурата за управление на средствата от ЕС и при планирането на следващия програмен п ...

04.07.201114 ОБЩИНИ ПОДАДОХА ПРОЕКТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА СЪС СРЕДСТВА ОТ ОПОС

Общо 14 общини подадоха проекти за строителство на водна инфраструктура, които ще бъдат финансирани от Оперативна прог ...

04.07.2011ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ПЪРВАТА ФАЗА НА ПРОЕКТА ЗА ОТПАДЪЦИТЕ НА СОФИЯ

Европейската комисия одобри първата фаза на проекта за управление на битовите отпадъци на София. Това беше съобщено от ...

01.07.2011Томислав Дончев: За последната година и половина петкратно се е увеличил ръстът на усвояването на средствата от ЕС

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев заяви, че за последната година и половина петкратно  се е ...

30.06.2011Ще се проведе шестото заседание на Комитета за наблюдение на Националната Стратегическа Референтна рамка

На 1 юли 2011г.  в Гранитна зала на Министерски съвет ще се проведе шестото заседание на Комитета за наблюдение на Нац ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.