Новини

26.07.2011Списък на отхвърлени проектни предложения по подприоритет 1.1. на ОПАК

Списък с предложени за отхвърляне проектни предложения на етапи оценка на административно съответствие и оценка на доп ...

19.07.2011СТАРТИРА ПРОЕКТЪТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК МРЕЖАТА ПО ОПОС В КВ. МЕДЕН РУДНИК В БУРГАС

Инвестицията е на стойност 16.3 млн. лв. Заместник-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметъ ...

19.07.2011МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ПОДПИСА ДОГОВОР ПО ОПОС ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК МРЕЖАТА В СМОЛЯН

Инвестицията е на стойност 41 млн. лв. Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът ...

14.07.2011Министър Томислав Дончев се срещна с изпълнителния директор на ЕИФ

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев се срещна днес с изпълнителния директор на Европейския ин ...

12.07.201127 областни центъра ще дават информация за еврофондовете във всички региони на страната

„Изграждането на мрежа от 27 областни информационни центъра ще осигури лесен достъп до информация за еврофондовете във ...

11.07.201112 юли – Официално ще бъдат подписани договорите за изграждане на областни информационни центрове за средствата от ЕС

На 12 юли 2011 г., от 11.00 ч., в Гранитна зала на Министерския съвет министърът по управление на средствата от ЕС Том ...

08.07.2011Министър Томислав Дончев участва в последното за мандат 2007 – 2011 г. Общо събрание на НСОРБ

Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев участва днес в последното за мандат 2007 - ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.