Новини

26.09.2011Преработвателни предприятия, инфраструктурни подобрения и проекти за селски туризъм получават над 48 млн. лв. по ПРСР

Експертната комисия за осигуряване на прозрачност (ЕКОП) на 21  септември, сряда, разгледа 38 предложения за развитие ...

26.09.2011Учебните заведения кандидатстват за 75 % от бюджета на европейската схема „Училищен плод”

До 20 септември в областните дирекции на ДФ „Земеделие" са подадени 304 заявления за участие в схемата „Училищен ...

20.09.2011Обявена е процедура BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия” по ОПРКБИ

На 19.09.2011 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергети ...

03.09.2011ТЕЧЕ НАБИРАНЕТО НА ПЕРСОНАЛ ЗА НОВИТЕ ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ

Две трети от 27-те общини-областни центрове стартираха конкурсни процедури за подбор на персонал в Областните информац ...

01.09.2011Старт на проекта за строителство и рехабилитация на пътя Кърджали-Подкова по ОП "Транспорт"

На 1 септември 2011 г. Премиерът Бойко Борисов и министрите Ивайло Московски и Росен Плевнелиев ще дадат старт на прое ...

30.08.2011Европейският инвестиционен фонд публикува Покана за заявяване на интерес за избoр на финансови посредници по Инициативата JEREMIE в България

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) обяви публикуването на Покана за заявяване на интерес № JER-009/5 за избиране на ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.