Новини

04.10.2011ЕИФ избра мениджърите на три рискови фонда по JEREMIE

Европейският инвестиционен фонд съобщи, че е избрал мениджърите на три от рисковите фондове, структурирани по инициати ...

04.10.2011Още половин милион лева са разплатени по ОПАК

Нови 546 906 лв. бяха преведени по проекти по Оперативна програма „Административен капацитет". На Изпълните ...

03.10.2011Стартира нова процедура за съдебната система на стойност 3 млн. лв.

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския социа ...

03.10.2011Нови 6 млн. лв. ще бъдат предоставени за усъвършенстване на приоритетни политики и на законодателството в България

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), съфинансирана от Европейския социа ...

03.10.2011СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ТЕМАТИЧЕН ФОНД "ФОНД ЗА РЕФОРМИ, СВЪРЗАНИ С УЧАСТИЕТО НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО" ПО БЪЛГАРО-ШВЕЙЦАРСКА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО БEШЕ ПОДПИСАНО

На 29.09.2011 г. бe подписанo още едно от споразуменията по тематичните фондове на Българо-швейцарската програма за съ ...

26.09.2011Обучение по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм

На 20 септември 2011 г., в зала „Гранитна" на Министерски съвет, бе проведено обучение за програмни оператори по ...

26.09.2011Министър Московски направи „първа копка” на проекта за изграждане на връзката между АМ „Хемус” и Софийския околовръстен път по ОП „Транспорт"

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски направи днес „първа копка" на прое ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.