Новини

21.10.2011Е-проектите по ОПАК бяха представени на международен семинар в Полша

Въвеждане на повече от 100 административни услуги, обмен на данни между институциите по електронен път, разработване н ...

20.10.2011Усвояването на еврофондовете в съвременния макроикономически контекст обсъдиха български и испански експерти в София

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев откри днес семинар на тема „Усвояването на фондове от ЕС ...

19.10.2011Днес бяха представени новите насоки на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа

Новите насоки на ЕС за развитие на Трансевропейската транспортна мрежа (TEN - T) бяха представени днес на съвместна пр ...

19.10.2011ОПАК ще финансира проекти за повишаване на ефективността и отчетността в съдебната система

Днес се проведе информационен ден за новата процедура по подприоритет 1.5 Двайсет и пет експерти от съдебната си ...

19.10.2011Субсидиите по програмата за селските райони надхвърлиха 430 млн. евро

От началото на годината до момента Държавен фонд „Земеделие" е одобрил субсидии в размер на 434 098 141 евро по П ...

18.10.2011ЕКСПЕРТИ ОТ ОПАК ОБСЪДИХА С ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА Е-ПРОЕКТИ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД

Експерти от Управляващия орган на „Оперативна програма „Административен капацитет" взеха участие във втория международ ...

17.10.2011"Администрацията е лидер по усвояването на европейски средства"

Ръководителят на УО на ОПАК Моника Димитрова участва в сутрешния блок на Bulgaria ON AIR "Администрацията е ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.