Новини

08.12.2011Над 180 000 лева изплати ДФ „Земеделие” по програма „Рибарство”

Два проекта от Оперативна програма „Рибарство" (ОПРСР) по мерки 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на рибол ...

30.11.2011България е сред най-конструктивните участници в дебата за бъдещето на кохезионната политика на ЕС

Министрите Томислав Дончев,  Ивайло Московски, Лиляна Павлова, Нона Карджова и нейният заместник, г-жа Ивелина Василев ...

30.11.2011ОПАК се отчете за напредъка и награди най-добрите проекти

След малко повече от година България трябва да има нормативна база и работеща система за електронна идентификация на г ...

28.11.2011Министър Томислав Дончев взе участие в среща на министрите на ЕС, отговарящи за Кохезионна политика

На 24-25.11.2011 г. в гр. Познан, Полша се проведе неформална среща на министрите, отговарящи за Кохезинната политика. ...

22.11.2011Bтора покана за набиране на проектни предложения по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия

Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България (Управляващ орган по Програмата) ...

18.11.2011Обявена е процедура BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия” по ОПРКБИ

На 17.11.2011 г. дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" на Министерството на икономиката, енергети ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.