Новини

19.12.2011Проведе се Деветото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013

На 13 декември 2011 г. в хотел Риу Правец Ризорт, гр. Правец, се състоя Деветото редовно заседание на Комитета за набл ...

19.12.2011Министър Томислав Дончев взе участие в заседание на Съвета „Общи въпроси” в Брюксел

На 16.12.2011 г. Министър Томислав Дончев взе участие в заседание на Съвета „Общи въпроси" във формат министри за ...

13.12.2011България се движи в средно европейските мащаби по отношение на усвояването на европейски средства

Делът на европейските средства спрямо държавния бюджет на България възлиза на 15% или 5,6% от БВП. Това заяви днес по в ...

12.12.2011Днес се проведе информационен ден по две нови процедури за превенция на корупцията и публично-частното партньорство

Петнайсет експерти от централната администрация взеха участие днес в информационен ден (х-л „Шератон", зала „Пири ...

12.12.2011Девето заседание на Комитета за Наблюдение на оперативна програма „Техническа помощ“, София

Ръководителят на Управляващия орган на програмата, министър по управлението на средствата от ЕС Томислав Дончев, съобщ ...

12.12.2011Още 36 стопанства ще бъдат модернизирани със средства от Програмата за селските райони

Размерът на субсидиите по проектите е 5 727 084 лв. Те бяха одобрени днес на заседание на Експертна комисия за осигуря ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.