Новини

29.12.2011Министър Томислав Дончев: Изминалата година беше трудна, но наред с това и успешна

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев определи изминалата година като предизвикателна, но и резу ...

29.12.2011ДФ „Земеделие” разплати през декември 275 млн. лева

През последния месец на годината Фонд „Земеделие" успешно администрира значително по размер финансиране към земеде ...

29.12.2011ДФ „Земеделие” плати над 166 000 лева по програма „Рибарство”

Субсидията е по Мярка 1.1 "Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" от Оперативната п ...

28.12.2011Томислав Дончев: Процесът на деинституционализация в България създава модел, който да бъде следван

Процесът на деинституционализация в България създава модел, който да бъде следван, посочи министърът по управление на с ...

23.12.2011Животновъдни ферми получават 16 млн. лева

Още 56 ферми - предимно в сектор говедовъдство - ще бъдат подкрепени със средства по Мярка 121 „Модернизиране на земед ...

20.12.2011Близо 13 млн. лв. ще подкрепят проекти в хранително-преработвателната и горската промишленост

Субсидиите ще подпомогнат 35 предприятия, чиито инвестиции са предимно в секторите месо, мляко и преработка и маркетин ...

19.12.2011Индикативна годишна работна програма за предстоящите процедури по Оперативна програма „Конкурентоспособност” за 2012 г.

Дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.