Новини

23.01.2012България ще ползва знанията и експертизата на висококвалифицирани специалисти от СБ и ЕИБ при работата с европроекти

Еврокомисарят по регионална политика Йоханес Хаан коментира предложението за намаляване на съфинансирането на проекти п ...

21.01.2012Проектите по Мярка 312 ще бъдат разгледани в рамките на ограничен бюджет

По време на приема на проекти по Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" в периода 9 ное ...

21.01.2012Десет църкви получават близо 2.6 млн. лв. по ПРСР

Средствата се отпускат по Мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места", а точният им размер е 2 595 486 ...

19.01.2012Швейцарски модел за интегрирани медицински и социални грижи по домовете се въвежда в България

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев представи проекта "Домашни грижи за независим и дост ...

19.01.2012ОБЯВЕНА Е ПРОЦЕДУРА ЗА РЕФОРМА И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ВиК СЕКТОРА ПО ОПОС

Тя е на стойност 12 млн. лв., а бенефициент по нея е МРРБ Управляващият орган на Оперативна програма „Околна сред ...

17.01.201259 нови бенефициента участваха в обучение за управление на проекти по ОПАК

Близо 60 експерта от централната, областните и общинските администрации днес участваха в обучение в София за правилно ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.