Новини

27.01.2012Министър Томислав Дончев: Политиката по сближаване за следващия програмен период ще претърпи редица промени

Днес беше представена българската позиция относно регламентите за прилагането на кохезионната политика на ЕС за следващ ...

26.01.2012Подписване на договори по схема ВG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации”

На 31.01.2012 г., /вторник/, от 12:00 ч. в сградата на община Благоевград, в присъствието на Министъра на регионалното ...

26.01.2012Национална конференция на тема „Новият програмен период за Кохезионната политика на Европейския съюз 2014-2020 г. - основни промени и предизвикателства” ще се проведе в София

На 27 януари 2012г. ще се проведе Национална конференция на тема „Новият програмен период за Кохезионната политика на Е ...

25.01.2012Проведе се десетото заседание на Комитета за наблюдение и контрол на проектите, изпълнявани по Кохезионен фонд (Регламент № 1164/94) в България

На 25 януари 2012 г. в гранд-хотел „София" се проведе десетото заседание на Комитета за наблюдение и контрол на у ...

25.01.2012Министър Дончев ще открие работна среща на тема „Алтернативни инструменти за финансиране и нови възможности за българския бизнес чрез Европейските фондове и ОП Конкурентоспособност"

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще открие тази вечер работна среща на тема „Алтернативни и ...

24.01.2012Със субсидии за селските райони ще строят къщи за гости и фотоволтаични централи

С над 2.6 млн. лв. ще бъдат подкрепени проектите на 8 фирми, кандидатствали по мерките 311 „Разнообразяване към неземе ...

23.01.2012Информационна кампания по две схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” ще открие министър Младенов

Утре, 24 януари 2012 г., министърът на труда и социалната политика ще открие информационна кампания по две схеми за пр ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.