Новини

03.02.2012ДФ „Земеделие” плати 70 хил. лева за проект по ОП „Рибарство”

Разплащателната агенция изплати премия по Мярка 1.1 "Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" о ...

01.02.2012Над 20 млн. лв. получават предприятия по Програмата за развитие на селските райони

Субсидиите са по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти", в размер на 20 000 557 лв. Дн ...

01.02.2012Първо обучение за служителите от Областните информационни центрове

В периода 30 януари - 3 февруари 2012 г. в хотел „Дедеман Принцес" в гр. София се провежда първото обучение за сл ...

31.01.2012министър Томислав Дончев ще вземе участие в национален форум на тема „Жените – нежната сила на бизнеса“

Днес министър Томислав Дончев ще вземе участие в национален форум на тема „Жените - нежната сила на бизнеса", орга ...

30.01.2012Министър Томислав Дончев очерта дяловото разпределение на средствата за финансиране по линия на кохезионната политика за следващия програмен период

Министър Дончев, който представлява България в европейския дебат и преговорите за бъдещето на кохезионната политика на ...

30.01.2012Първо работно посещение на представители от Генерална дирекция „Регионална политика” в Областни информационни центрове

В периода 24 - 25 януари 2012 г. Атанасос Софос и Елица Бейска от Генерална дирекция „Регионална политика" към Ев ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.