Новини

23.02.2012Информационна кампания по ОПАК за новата открита процедура за общините

Управляващият орган на Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) стартира информационна кампания по ...

22.02.201269 проектни предложения са получени по електронен път по схема на ОПРЧР

На 21.02.2012 г. приключи кандидатстването по схема „Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата ...

22.02.2012Още 13 млн. лева бяха предоставени по ОПАК за нови проекти

През месец февруари по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) бяха сключени нови 19 договора на о ...

22.02.2012От 26 февруари влизат в сила промените в ЗОП

На 26 февруари 2012 влиза в сила приетият Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Едно от н ...

21.02.2012НОВИ 54 ПРОЕКТА ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ВиК МРЕЖИ И ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ БЯХА ПОДАДЕНИ ЗА ОЦЕНКА В МОСВ

С това приключи приемането на проекти по процедурата за изграждане на водна инфраструктура в населени места над 10 хил ...

20.02.2012Готов е индикативният график за прием на проекти по ПРСР

Индикативният график на Фонд „Земеделие" за прием на заявления по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР ...

20.02.2012ПРЕМИЕРЪТ БОЙКО БОРИСОВ ВРЪЧИ 10 ДОГОВОРА ЗА ПРОЕКТИ ПО ОПОС

Министър Караджова подписа предварителни споразумения за двата големи проекта на Добрич и Пловдив Министър-предсе ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.