Новини

29.02.2012Новият брой на списание „Панорама“ вече излезе на български език

Бр. 40. - Зима 2011/2012 - Политиката на сближаване за периода 2014-2020 г. Инвестиране в европейските региони П ...

28.02.2012ОПАК предоставя 7 милиона лева на централните администрации в подкрепа на електронното уравление

Общо седем милиона лева ще бъдат предоставени по ОПАК за проекти, които ще усъвършенстват информационно-комуникационна ...

28.02.2012ОПАК ще финансира проекти на общини от 50 000 до 200 000 лв.

Близо 70 представители на общинските администрации взеха участие в информационен ден в София по повод новата открита п ...

27.02.2012Първа координационна среща обедини усилията на информационните мрежи в България

Основната ни задача е да обясним на разбираем език, че средствата от ЕС принадлежат на всички български граждани, това ...

24.02.2012И ТАЗИ ГОДИНА ОПАК ЩЕ ПОДПОМАГА РЕФОРМАТА В МЕСТНИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ

На голям информационен ден бяха обсъдени възможностите за кандидатстване Днес в София се проведе първият от поре ...

24.02.2012Подписване на договори по схема BG161PO001/4.1-03/2010 „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската образователна инфраструктура на 178 малки общини”

На 27/02/2012 г., /понеделник/, от 11 ч. в сградата на МРРБ в присъствието на министъра на регионалното развитие и бла ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.