Новини

08.03.2012С електронно цвете за дамите Томислав Дончев откри конференция, посветена на електронното правителство

„Днес жените в професионалното поприще имат не по-малко успехи и полагат не по-малко усилия от мъжете, което е похвално ...

08.03.2012ЦЕНТРАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ОБЩИНИТЕ С ПРОЕКТИ ПО ОПОС

Така ще се подпомогне пълноценно инвестиране на над три милиарда лева от Оперативна програма „Околна среда" ...

07.03.201215 МАРТ - ОБУЧЕНИЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО СХЕМА „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ 1”

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" (ОП РЧР) организира на 15 март 2012 г. ...

07.03.2012Над 11,4 милиона лева са договорени по ОПАК в Североизточен район

Общини от Североизточен район са договорили общо 11,4 милиона лева по Оперативна програма „Административен капацитет&q ...

06.03.2012МРРБ обявява конкурс за визуализация на бъдещата оперативна програма за регионално развитие 2014-2020 г.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) обявява конкурс за визуализация на бъдещата операти ...

06.03.2012Близо 6 милиона лева са договорени по ОПАК в Югоизточен район

Двайсет и шест участници от 11 общини в Югоизточния район за планиране проявяват интерес за кандидатстване по новата о ...

06.03.201211,5 милиона лева са договорени по ОПАК в Южен централен район

Петнайсет общини от региона взеха участие в поредния информационен ден по ОПАК за новия конкурс за проекти, насочен къ ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.