Новини

12.03.2012ДФЗ плати близо 50 хил. лева по програма „Рибарство”

Безвъзмездната финансова помощ е изплатена на първата заявка за експертна помощ по Мярка 4.1 „Развитие на рибарските о ...

12.03.201225 НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ СА ОДОБРЕНИ НА ПЪРВИЯ ЕТАП ОТ ИЗБОРА НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИЯ СЕКТОР В РАБОТНАТА ГРУПА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Приключи първият етап от избора на неправителствени организации, чиито представители да участват в състава на работнат ...

12.03.2012Общините се запознаха с новите възможности за финансиране по ОПАК

Приключи информационната кампания из страната Близо 200 представители на общински администрации взеха участ ...

09.03.2012ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ и комплект с документи към тях по схема BG051PO001-5.1.04 “ПОМОЩ В ДОМА”

На 09.03.2012г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ и комплект с документи към тях по схема BG051PO001-5.1 ...

09.03.2012На 26 март започва прием по мерки 122, 141 и 142 от Програмата за развитие на селските райони

Областните дирекции на ДФ „Земеделие" ще приемат заявления по Мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност н ...

08.03.2012Близо 9,5 милиона лева са договорени по ОПАК в Северозападен район

Двайсет и един представители на държавната администрация от Северозападния район за планиране присъстваха на днешния и ...

08.03.2012Нисколихвени кредити ще се предоставят на бизнеса с новия финансов инструмент на JEREMIE

На 07.03.2012 г. представители на бизнеса се запознаха с новия револвиращ инструмент за финансиране на малките и средн ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.