Новини

16.03.2012МРРБ ПОДАДЕ ЗА ОЦЕНКА ПРОЕКТА ЗА РЕФОРМА НА ВиК СЕКТОРА ПО ОПОС

Стойността на предложението е 16.8 млн. лв. Министерството на регионалното развитие и благоустройството внесе за ...

16.03.2012Започва обществено обсъждане на проекта на стратегическа част на „Националната програма за развитие: България 2020”

Разработеният първи вариант на стратегическа част на „Национална програма за развитие: България 2020" представя о ...

16.03.2012Проведе се първата годишна среща по българо-швейцарската програма за сътрудничество

  Първата годишна среща по българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите и соц ...

15.03.2012ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО СХЕМА BG051PO001-3.1.09 „СИСТЕМА ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ И КАРИЕРНО ИЗРАСТВАНЕ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ ВЪВ ВИСШИТЕ УЧИЛИЩА”

Публикуван е ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-3.1.09 "Система за квалификация и кариерно из ...

13.03.2012ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по схема BG051PO001-5.1.05 “СЪПРИЧАСТНОСТ”

На 13.03.2012 г. е публикуван ПРОЕКТ на НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ и комплект с документи към тях по схема BG051PO001-5. ...

12.03.2012Проектите за електронно управление по ОПАК бяха представени на международна конференция в София

Проектите за електронно управление по ОПАК, както и планираните процедури в тази сфера за 2012 г. бяха представени по ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.