Новини

26.03.2012Министър Томислав Дончев ще участва в конференция на тема „България и Многогодишната финансова рамка на ЕС 2014 – 2020“

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще открие международна конференция на тема „България и Мно ...

26.03.2012Министър Томислав Дончев ще посети Видин и Враца

  Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще бъде днес на работно посещение в градовете Вид ...

23.03.2012ОПАК проведе обучения за правилно изпълнение на проекти

Над сто и тридесет експерти от държавната администрация участваха в двете обучения за правилно изпълнение на проекти п ...

23.03.2012България е договорила 70% от общия обем средства за финансиране по оперативните програми на Европейския съюз

  Процентът средства, договорени от България за финансиране по оперативните програми на ЕС към 16 март тази годин ...

21.03.2012ИАНМСП организира информационни срещи по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия” по ОП "Конкурентоспособност"

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНСМП) организира информационни срещи в 27 о ...

20.03.2012ОПАК организира обучения на бенефициенти

На 22 и 23 март 2012 г. в София (хотел Хилтън) Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Административен капаци ...

19.03.2012ОПАК предоставя нови 3 млн. лв. на съдилищата

Управляващият орган на ОПАК открива нова процедура за съдилищата на обща стойност 3 млн. лв. Процедурата е по подприор ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.