Новини

06.04.2012ДФЗ откри телефони и адреси за въпроси по мерките за местни стратегии от ПРСР

От 5 април 2012 г. бенефициентите  по  мерки  4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие" и 431-1 „Управление ...

05.04.2012Над 2,1 млн. лв. ще бъдат отпуснати по Програмата за развитие на селските райони за строителство и реконструкция на ВиК съоръжения в село Бисер

2 111 000 лв. е размерът на средствата, които могат да бъдат отпуснати по Програмата за развитие на селските райони (ПР ...

04.04.2012Над 20 милиона лева са договорени от началото на годината по ОПАК

Само за първите дни на април по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК) са договорени 2 885 429 лв ...

04.04.2012ПАРК "ВРАЧАНСКИ БАЛКАН" Е С НОВ ПРИРОДОЗАЩИТЕН ЦЕНТЪР

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Околна среда" с половин милион лева Министърът на околната среда и ...

04.04.2012МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ПОДПИСА ДОГОВОРИ С БУРГАС И КРИЧИМ ЗА ПРОЕКТИ ПО ОПОС

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметовете на Бургас и Кричим - Димитър Николов и Атанас Калчев, ...

03.04.2012Предложението за структура на програмен период 2014-2020г. за финансиране чрез средствата от ЕС включва шест оперативни програми

Предложението за структура на следващия програмен период за финансиране чрез средствата от ЕС включва шест оперативни п ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.