Новини

27.04.2012УПРАВИТЕЛИТЕ НА ОБЛАСТНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ СА НА УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ В БРЮКСЕЛ

Първото учебно посещение за управителите на Областните информационни центрове (ОИЦ) се провежда в Брюксел между 23 и 2 ...

24.04.2012На работно посещение в България пристига Кристофър Фелнер, член на Европейския парламент от групата на Европейската народна партия и заместник в Комисията по бюджетен контрол

Кристофър Фелнер ще участва в работна дискусия на тема „Баланс между контрол и скорост при усвояването на средствата от ...

23.04.2012СЪОБЩЕНИЕ във връзка с кандидатстване по схема BG051PO001-1.1.09 “Квалификационни услуги и насърчаване на заетостта” по ОПРЧР

Във връзка с изтичането на крайния срок за подаване на проектни предложения по схема BG051PO001-1.1.09 "Квалифика ...

23.04.2012През следващия програмен период България ще разполага с 3,6 млрд. лв. за дейности, финансирани чрез Европейския социален фонд

  Анализът на финансовия ресурс, с който България ще разполага през следващия програмен период 2014 - 2020 г., п ...

23.04.2012Представители на ЕК посетиха областни информационни центрове в Шумен, Търговище, Разград, Силистра, Русе и Плевен

В периода 17-20 Април, като част от работната визита на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.