Новини

08.05.2012Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев беше на работно посещение в Бургас

Той изрази своето удовлетворение от работата на Бургас по отношение на успешното реализиране на проекти със средства о ...

07.05.20127 млн. лева по ОПАК за подобряване на работата на съдилищата

Нови 7 млн. лева се предоставят по Оперативна програма „Административен капацитет" (ОПАК), за подобряване на проц ...

04.05.2012Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще посети Бургас

Той ще участва в поредица събития, организирани от Общината по повод празника на Европа 9 май В понеделник, 7 май, ми ...

03.05.2012В Пловдив беше открит Античен стадион на Филипопол, реконструиран с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Инвестицията за реставрация на обекта възлиза на близо 800 000 евро На 29-ти април в Пловдив министър-председателят Б ...

27.04.2012България е понижила съществено процента грешки в изпълнението на оперативните програми на ЕС, като отчетеното ниво е под прага на същественост от 2%

Страната е една от малкото в ЕС, където няма нито една спряна оперативна програма България е една от малкото страни ...

27.04.2012Представители на правителството, социално-икономическите партньори и академичните среди обсъдиха приоритетите на Националната програма за развитие „България-2020”

На 26 април в Гранитната зала на Министерски съвет се проведе обществено обсъждане на стратегическата част на Националн ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.