Новини

15.05.2012НОВИ 17 МИЛИОНА ЛЕВА СА ДОГОВОРЕНИ ПО ОПАК

Близо 242 млн. лв. са договорени до момента по Оперативна програма "Административен капацитет". Това прави 6 ...

15.05.2012Представители на Националната мрежа на служителите по информация и публичност взеха участие в Девета официална среща на членовете на мрежата ИНФОРМ на ГД „Регионална политика” на ЕК

В проведената на 10 и 11 май във Варшава, Девета официалната среща на членовете на мрежата ИНФОРМ, участваха представи ...

11.05.2012В Брюксел бяха представени програмни предложения за 6 програми по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 6 програми по Норвежкия финансов механизъм

Набирането на проектни предложения ще започне след одобрението на програмите от Офиса на ФМ на ЕИП, което се очаква в ...

10.05.2012Нови 71 проекта за над 20 млн. лв. ще подобрят живота в селските райони

Проектите са за неземеделски дейности и създаване на микропредприятия в селските райони по мерките 311 и 312 от Програ ...

10.05.2012Стартира открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез конкурентен подбор на проекти без определен срок за кандидатстване BG051PO001-1.2.03

Стартира открита процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез конкурентен подбор на проекти без опре ...

09.05.2012От 16 май приемат заявки за плащане по пчеларската програма

На 16 май 2012 г. ДФ „Земеделие" отваря прием на заявления за плащане  по мерки B „Борба срещу вароатозата", ...

09.05.2012ОПАК ПРОВЕДЕ СРЕЩА С МАГИСТРАТИ ЗА ЕЛЕКТРОННОТО ПРАВОСЪДИЕ

Управляващият орган на ОПАК обсъди с Висшия съдебен съвет и Министерството на правосъдието възможностите за кандидатст ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.