Новини

21.05.2012“С нас те направиха първата крачка... и успяха” - с фотоизложба се открива на 21 май Годишното информационно събитие на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Министерство на труда и социалната политика в качеството си на управляващ орган на Оперативна програма «Развитие на чо ...

21.05.2012Осем предприятия получават 5.7 млн. лева по ПРСР

Средствата са по Мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" и ще бъдат вложени в строителн ...

18.05.2012ОГРОМЕН ИНТЕРЕС КЪМ НОВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПАК ЗА СЪДИЛИЩАТА

Близо осемдесет магистрати и съдебни служители взеха участие в информационните дни, организирани от ОПАК по новата про ...

18.05.2012Всички екипи на Областни информационни центрове преминаха през въвеждащото обучение за мрежата

В периода 14-17 май 2012 г. Централният информационен и координационен офис провежда в София Въвеждащо обучение за слу ...

17.05.2012Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще посети Габрово на 18 и 19 май.

Повод за посещението е празникът на града и 40 годишния юбилей на НПГ "Акад. Иван Гюзелев" Министърът по уп ...

17.05.2012ОДОБРИХА 48 ПРОЕКТА ЗА КУПУВАНЕ НА ЛЕХООБРАЗУВАТЕЛИ, ЛУКОКОМБАЙНИ И ДРУГА ТЕХНИКА

Фонд „Земеделие" отпусна субсидии в размер на 4 265 447 лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). ...

16.05.2012Започва прием на заявления по мерки 123, 313 и 322 от Програмата за селските райони

От 4 юни 2012 г. Областните дирекции на ДФ „Земеделие" ще приемат заявления за подпомагане по мерки 123 „Добавяне ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.