Новини

28.05.2012РАБОТНА ГРУПА, ИНИЦИИРАНА ОТ МИНИСТЪР ДОНЧЕВ, РАЗРАБОТИ ПРОЕКТ НА ЦЯЛОСТНА ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ

Документът е представен за обществено обсъждане в Интернет на адрес www.strategy.bg.   Приканват се всички заинтересо ...

23.05.2012Изложение „Европа за нас” събира заедно всички оперативни програми в България

В периода 16-18 юни 2012 г. пред Националния дворец на културата в София ще се проведе специализирано изложение „Европ ...

23.05.2012Трима министри поставиха старта на Годишното информационно събитие на ОП РЧР

40 фотографии разказват лични истории на участници в проекти на ОП РЧР На 21 май 2012 г. министърът на труда и с ...

23.05.2012Моника Димитрова: Кандидатите по ОПАК да следят за двойно финансиране

 До 19 юни централните администрации могат да кандидатстват за общо 3 млн. лв. Над 60 експерти от централната адм ...

23.05.2012МЕСТНИ ИНИЦИАТИВНИ РИБАРСКИ ГРУПИ ПОЛУЧИХА НАД 2 МИЛИОНА ЛЕВА

Помощта е платена по мярка 4.1 „Развитие на рибарските области" от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарс ...

21.05.201223 май – информационен ден по ОПАК

На 23 май, сряда, от 10.00 ч. в хотел "Шератон" в София ще се проведе информационен ден по Оперативна програ ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.