Новини

27.05.2015МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ПРЕДСТАВИ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ ПРЕД ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ

С прекрасното изпълнение на фолклорния ансамбъл „101 каба гайди" - Смолян,  Министерството на образованието и наук ...

22.05.2015В СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 2014-2020

На 27 май 2015 г., в гр. София, ще се проведе втори информационен ден по повод отварянето на първата процедура за предо ...

20.05.2015ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ 2014-2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

На 28 май 2015 г. от 11:00 ч. до 20:00 ч. в Градската градина на София (на мястото на бившия Мавзолей) ще се проведе из ...

20.05.2015СТАРТИРА КОНКУРС НА ТЕМА „НАПРАВИ SELFIE С ЕВРОПРОЕКТ“

Отличените участници ще спечелят пътуване до Брюксел или таблет    От днес, 20 май 2015 г., до 27 май 2015 г., ...

20.05.2015ОПАК финансира 44 специализирани обучения

Общо 658 членове и служители от администрацията на Висшия съдебен съвет (ВСС) преминаха специализирани обучения за пови ...

20.05.2015В СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 2014-2020

На 21 май 2015 г., в гр.София, ще се проведе последният отпоредицата информационни дни по повод отварянето на първата п ...

19.05.2015Министерство на образованието и науката представя Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ пред широката общественост

Министерство на образованието и науката организира информационно събитие за старта на Оперативна програма „Наука и обра ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.