Новини

30.05.2012Пострадалите от наводненията общини в Хасковска област в подготовка за получаване на средства от ЕС за възстановяване на щетите

Общините Харманли, Стамболово, Минерални бани, Свиленград, Любимец, Симеоновград и Тополовград разработват проектни пре ...

29.05.2012Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще изнесе публична лекция на тема „България 2014-2020: европейските фондове у нас през следващия програмен период"

Министърът по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев ще изнесе публична лекция на тема „България ...

29.05.2012ВАЖНО! ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТЕН ФИШ ПО СХЕМА BG161PO001/1.1-05/2008

Приключи работата на оценителна комисия по схема BG161PO001/1.1-05/2008  „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефект ...

29.05.2012България е удвоила размера на изплатените и договорените средства по Оперативните програми на ЕС спрямо края на 2010 г.

През последната година и пет месеца България отбелязва значителен ръст във финансовото изпълнение на седемте оперативни ...

28.05.2012На 6 юни ще се проведе обучение на бенефициенти по ОПАК

На 6 юни 2012 г. в София (хотел Хилтън, зала Мусала 1) Управляващият орган (УО) на Оперативна програма „Административе ...

28.05.2012Над 15 млн. лева за микропредприятия и неземеделски дейности в селата

Субсидиите ще подкрепят 50 проекта по мерките 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности" и 312 „Подкрепа за ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.