Новини

15.06.2012ДФЗ плати над 800 хил. лева за изграждане на ферма за аквакултури

Фонд „Земеделие" извърши окончателно плащане на стойност 839 362 лв. по проект „Изграждане на ферма за интензивно ...

12.06.2012Нови добри практики ще бъдат представени пред Комитета за наблюдение на ОПАК

На 14-15 юни 2012 г. (четвъртък и петък) в гр. Правец ще се проведе Десето заседание на Комитета за наблюдение (КН) на ...

12.06.2012Одобрени са първите проекти за директни доставки на продукти от животински произход

Осем проекта за инвестиции, свързани с директни доставки на храни от животински произход, вече са одобрени от ДФ „Земе ...

12.06.2012Изложение „Европа за нас“ се провежда за втора поредна година в София

Инициативата, която се осъществява под патронажа на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, ще се ...

11.06.2012Днес ДФЗ изплати 4,4 млн. лева за земеделски земи в НАТУРА 2000

От утре - 12 юни, субсидиите ще бъдат в банковите сметки на 2 252 стопани, кандидатствали по мярка 213 „Плащания по На ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.