Новини

20.06.2012Над 1,5 млн. лева по Оперативна програма „Техническа помощ“ за Държавна агенция за закрила на детето

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) подписа първия си договор по Оперативна програма „Техническа помощ" ...

20.06.2012Министър Томислав Дончев: Оперативна програма „Техническа помощ“ е основният инструмент за реформа в системата

Започва програмирането в сферата на техническата помощ за следващия програмен период, което ще тече интегрирано с всичк ...

18.06.2012Общини ще строят екопътеки, етнографски музеи и атракции със средства от ПРСР

Одобрените проекти са на 13 общини. Освен екопътеки, музеи и атракции те планират да създадат места за спорт и развлеч ...

18.06.2012Десето заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Техническа помощ“

Днес, 18 юни 2012 г., от 14:00ч. в Гранитна зала на Министерски съвет ще се проведе Десетото заседание на Комитета за ...

18.06.2012Реставрират още осем храма с пари от програмата за селските райони

Седем църкви и един манастир ще получат субсидии в размер на 2 178 812 лв. по мярка 322 „Обновяване и развитие на насе ...

18.06.2012Над 3 млн. лева за модернизирането на десет растениевъдни ферми

Фонд „Земеделие" одобри днес субсидии в размер на 3 046 633 лв. по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопа ...

15.06.2012Над 50 млн. лв. ще бъдат предоставени по ОПАК до края на годината

Добрите резултати от изпълнението на Оперативна програма „Административен капацитет" трябва да бъдат надградени и ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.