Новини

26.06.2012Нови 4.8 млн. лева за фотоволтаици и къщи за гости

Фонд „Земеделие" одобри субсидии на стойност 4 797 745 лв. по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейност ...

22.06.2012Близо 180 хил. лева получиха три проекта на рибари

Два от проектите са за нарязване на риболовен кораб за скрап по мярка 1.1 "Публична помощ за постоянно прекратява ...

22.06.2012В НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД ЩЕ ВЛЕЗЕМ ПОДГОТВЕНИ, ЗАЩОТО СМЕ СИ НАУЧИЛИ УРОЦИТЕ ОТ НАСТОЯЩИЯ

Това заяви министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев при откриването на дискусионния форум на тема ...

22.06.2012ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА ИЗЛОЖЕНИЕТО „ЕВРОПА ЗА НАС” СРЕЩНА С ШИРОКАТА ОБЩЕСТВЕНОСТ ВСИЧКИ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

От 16 до 18 юни 2012 г. пред Националния дворец на културата се проведе второто издание на изложението на европейски п ...

20.06.2012Обучение за бенефициенти по Оперативна програма "Техническа помощ" 20-22 юни 2012 г.

Специализирано обучение за бенефициенти по Оперативна програма „Техническа помощ" ще се проведе между 20 и 22 юни 2012 ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.