Новини

02.07.2012ДФ „Земеделие” подкрепи още 22 проекта за неземеделски дейности и микропредприятия

Субсидиите от 6 490 433 лв. са по мерки 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности" и 312 „Подкрепа за създав ...

29.06.2012Фонд „Земеделие” одобри 2,5 млн. лева за етнографски изложби, туристически центрове и пътеки

Инвестициите са по мярка 313: Насърчаване на туристическите дейности от Програмата за развитие на селските райони (ПРС ...

29.06.2012Сто църкви ще се реставрират със средства от ПРСР

ДФ „Земеделие" разгледа всички проекти на църковни храмове по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените мест ...

29.06.2012Нарязват кораб за скрап със средства от ОП Рибарство

Фонд „Земеделие" плати премия от 129 886 лв. на бенефициент по Мярка 1.1 "Публична помощ за постоянно прекра ...

29.06.2012Румънският министър по европейските въпроси Леонард Орбан на работно посещение в България

В понеделник, 2 юли, на работно посещение в България ще пристигне румънският министър по европейските въпроси Леонард О ...

29.06.2012Плащанията по ОПАК са се увеличили близо 4 пъти в сравнение с 2011 г.

Над 3.5 пъти са се увеличили плащанията на евросредства по Оперативна програма "Административен капацитет" з ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.