Новини

17.07.2012ДФЗ изплати проект за модернизация на рибопроизводството за над 1,4 млн. лева

Средствата получи бенефициент по мярка 2.1 „Производствени инвестиции в аквакултурата" от Оперативна програма за ...

15.07.2012Министър Томислав Дончев ще бъде на работно посещение в областите Пловдив и Габрово

В рамките на посещението той и придружаващата го делегация с представители на Европейската комисия и централната админи ...

13.07.2012Министър Томислав Дончев ще посети Габрово

Повод за посещението на министъра е церемонията за първата копка на водния проект на града, както и фестивалът за зелен ...

11.07.2012Министър Томислав Дончев се срещна с г-н Михаел Георг Линк, Държавен министър в Министерството на външните работи на Федерална република Германия

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев се срещна с г-н Михаел Георг Линк, Държавен министър в Ми ...

11.07.2012Определиха ставките по de minimis за пчеларите и животновъдите

ДФ „Земеделие" обработи в максимално кратки срокове всички подадени заявки за държавна помощ de minimis за земеделски ...

10.07.2012България проучва възможности за обучение и квалификация на държавните служители по френски модел

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и главният секретар на Министерски съвет Росен Желязков бя ...

09.07.2012Близо 400 хил. лева за инвестиции в аквакултури

Държавен фонд „Земеделие" плати авансово 393 448 лв. за два проекта по Мярка 2.1 „Производствени инвестиции в акв ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.