Новини

19.07.2012Започва прием на проекти за строеж на пътища и центрове за култура и спорт по Програмата за развитие на селските райони

Приемът ще продължи от 27 юли до 22 август и е по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските ра ...

19.07.2012Още 24 млн. евро за пострадалите от наводнения хасковски общини по Програмата за развитие на селските райони

Приемът е обявен за периода 27 юли - 17 август. Финансовата помощ  беше одобрена от ЕК в края на юни и е по мерките 32 ...

19.07.2012Министър Дончев в Пловдив: „Не бива да изпуснем финансиране на нито една добра идея”

„Всяка една добра идея на пловдивчани трябва да намери път към европейските пари", заяви министърът по управление ...

19.07.2012На 25 юли ще се проведе обучение на бенефициенти по ОПАК

Екипите на дванайсет нови бенефициенти по ОПАК ще преминат обучение за правилно изпълнение на проекти. Целта е експерт ...

18.07.2012На работно посещение в България пристига Елжбиета Биенковска, министър на регионалното развитие на Република Полша

На 20 юли (петък) Министър Биенковска ще изнесе публична лекция на тема: „Кохезионната политика: Настоящи и бъдещи пред ...

18.07.2012Модернизират още 40 ферми и хранително-преработвателни предприятия със средства по ПРСР

Одобрените на 17.07.2012 г. проекти ще получат помощ в размер на 13 115 224 лeвa по мерките 121 „Mодернизиране на земе ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.