Новини

26.07.2012Министър Томислав Дончев към академичната общност: „Всички искаме да има оперативна програма за наука и образование. Ако ще водя тази битка, зависи от вас какви оръжия ще ми дадете“

Министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев призова академичната общност в срок до м. септември да раз ...

25.07.2012Над петдесет експерти от администрацията и съдебната система участват в обучение по ОПАК

Над 50 експерти от държавната администрация и от съдебната система се включиха в обучение за управление на проекти по ...

24.07.2012ОФИЦИАЛНА ЦЕРЕМОНИЯ ПО ВРЪЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ ЗА СУБСИДИЯ И ОБУЧЕНИЕ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ по ИПП Програма за ТГС България – Македония

Съвместният Технически Секретариат, със съдействието на Главна Дирекция „Управление на Териториалното Сътрудничество&q ...

23.07.2012Министър Дончев доволен от Областния информационен център, препоръча на кметовете на общини да товарят експертите с работа

„Доволен съм от Областния информационен център. Ще бъда щастлив обаче, когато следващия път, влизайки тук неофициално, ...

23.07.2012информационен ден по схема BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите II” по ОПРР

На 30.07.2012 г., от 11:30 часа в залата на община Първомай, в присъствието на министъра на регионалното развитие и бл ...

23.07.2012Приемат проекти по мярка 121 от бюджета на седма нотификация на ПРСР

Приемът по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" ще продължи от 30 юли до 24 август. Общият ресурс е 21 ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.