Новини

03.08.2012Министър Дончев: България може да разчита на 10-15 % повече европейски средства през следващия програмен период

България може да разчита на 10-15 % повече европейски средства през следващия програмен период. Това съобщи министърът ...

03.08.2012Младежи намериха отговор от бизнеса и властта

Министърът по управление на средствата от Европейския съюз - Томислав Дончев посети Областен информационен център - Бу ...

02.08.2012Отварят квотната борса за производители на краве мляко

Държавен фонд „Земеделие" стартира процедурата за покупко-продажба на индивидуални млечни квоти на фиксирани цени ...

02.08.2012Производителите на гъби, плодове и зеленчуци получават над 8,5 млн. лева

Управителният съвет на ДФ „Земеделие" одобри помощ de minimis за сектор „Плодове и зеленчуци" и производител ...

01.08.2012Министър Томислав Дончев ще посети областните информационни центрове в Бургас и Варна

На 2 и 3 август (четвъртък и петък) министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев ще бъде на работно по ...

01.08.2012Доклад на министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев по програмата на правителството на европейското развитие на България за трите години на управление

По повод навършването на три години от встъпването в длъжност на правителството на Република България, централното коор ...

30.07.2012Одобриха 75 проекта за модернизиране на стопанства по ПРСР

Над 11 млн. лв ще бъдат разпределени между 75 проекта по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства". Пе ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.