Новини

10.08.2012ОПАК обявява нова процедура по подприоритет 2.2.

Управляващият орган на ОПАК обявява днес нова процедура, чрез която предоставя още 2,5 милиона лева за подобряване на ...

10.08.2012ОПАК обявява нова процедура по подприоритет 2.4.

Управляващият орган на ОПАК обявяви нова процедура, чрез която предоставя още 1 милион лева за Укрепване на капацитета ...

09.08.2012Започва прием на проекти на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони

Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие" ще приемат заявления по мярка 112 от програмата от 20 август до 11 се ...

06.08.2012Предстои подписване на договори по схема BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите” в град Добрич

На 13 август 2012 г., понеделник, от 10:00 ч. в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството ...

06.08.2012Фонд „Земеделие” изплати над 300 хил. лева за реализирането на два проекта от ОП „Рибарство”

Първият проект е по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" от оперативната пр ...

06.08.2012Проекти за селски туризъм и фотоволтаична централа ще получат 1,7 млн. лева

Одобрените днес предложения са по мерките 311 ''Разнообразяване към неземеделски дейности'' и 312 ' ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.