Новини

17.09.2012Честване денят на Европейското сътрудничество 2012 по ИПП Програма за трансгранично сътрудничество България - Македония

Съвместният технически секретариат по ИПП Програма за трансгранично сътрудничество между България и Македония, заедно ...

17.09.2012Европейски ден за сътрудничество 2012 г.

На 21 септември 2012 г., за първи път в цяла Европа и в съседните страни тържествено ще се чества  Денят на Европейско ...

17.09.2012Деца мечтаят с рисунки на тема „Как искам Европейският съюз да промени моя град”

Изтича срокът за участие в конкурса Общо 746 рисунки са получени до момента в Областните информационни центрове ...

14.09.2012ОПАК обявява процедура по подприоритет 2.2 за общините на стойност 20 млн. лв.

Управляващият орган на ОПАК обявяви нова процедура по подприоритет 2.2  „Компетентна и ефективна държавна администраци ...

14.09.2012ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП И НОРВЕЖКИЯ ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ

На 12.09 на церемония в „Гранитна зала" на МС беше проведено Официалното откриване на Финансовия механизъм на Евр ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.