Публично съобщение за ценови предложения съгласно чл. 9, ал. 2 от ПМС № 118/2014 г.

ID Име Публикувана
на
30821426066171.7z09.03.2015 г. 
30791418891289.zip18.12.2014 г. 
30781418635116.zip15.12.2014 г. 
30771415022796.zip03.11.2014 г. 
30761412232256.zip02.10.2014 г. 
30751412232065.zip02.10.2014 г. 
30741412147728.7z01.10.2014 г. 
30731412147524.7z01.10.2014 г. 
30721411988202.zip29.09.2014 г. 
30711411974766.zip29.09.2014 г. 
30691411974700.zip29.09.2014 г. 
30681411973626.7z26.09.2014 г. 
30671411750628.zip26.09.2014 г. 
30661411750557.7z26.09.2014 г. 
30651411750436.zip26.09.2014 г. 
30641410934645.pdf17.09.2014 г. 
30631410501469.7z12.09.2014 г. 
30621410432287.pdf11.09.2014 г. 
30611410416197.pdf11.09.2014 г. 
30601410416153.pdf11.09.2014 г. 
Общ брой: 694
Страница 1 от 35 
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.