Медии

Томислав Дончев: Нов закон за обществените поръчки става факт от 2016 г. (standartnews.com, 16 април 2015 г.)

Томислав Дончев: 2015 г. ще бъде годината с най-високия обем на плащания (trud.bg, 23 януари 2015 г.)

Томислав Дончев: Имаме пълно договаряне по Българо-швейцарската програма за сътрудничество (24chasa.bg, 20 януари2015 г.)

Санирането на панелки без пари ще трае година и половина (standartnews.com, 5 януари 2015 г.)

Вицепремиерът Томислав Дончев: И по корем ще се влачим, но ще направим магистрала "Хемус" (24chasa.bg, 13 ноември 2014 г.)

Томислав Дончев: Очакваната загуба на европари е ужасяваща (trud.bg, 12 ноевмри 2014 г.)

Следващите месеци ще гасим пожари (standartnews.co, 10 ноември 2014 г.)

Финансовият ефект от корекциите, наложени по оперативните програми по структурните и Кохезионния фонд на ЕС към 31 декември 2013 г. е 166 млн. лева . (dnevnik.bg, 2 септември 2014 г.)

Четири експертни групи ще набележат мерките за по-добро управление на финансовия риск и минимализиране на финансовите санкции по оперативните програми (focus-news.net, 2 септември 2014 г.)

Общините искат да се засили превенцията за сметка на глобите по европроекти (dnevnik.bg, 2 септември 2014 г.)

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.