Областни информационни центрове

Карта Бургас Варна Добрич Шумен Силистра Разград Търговище Ямбол Сливен Хасково Кърджали Стара Загора Смолян Пловдив Благоевград Пазарджик Кюстендил Русе Перник Габрово Велико Търново София София - Област Ловеч Плевен Враца Монтана Видин
ОИЦ Адрес Тел./факс Електронна поща
1. Благоевград Пл. „Георги Измирлиев – Македончето” № 5
Гр. Благоевград 2700
0893405768

oic.blagoevgrad@eufunds.bg

2. Бургас Ул. „Трапезица” № 5
Гр. Бургас 8000
056826136 oic.burgas@eufunds.bg
3. Варна Пл. „Св.Св. Кирил и Методий” № 2 (Козирката)
Гр. Варна 9000
052820911
052820955
oic.varna@eufunds.bg
4. Велико Търново Бул. „България” № 24
Гр. Велико Търново 5000
062620075 oic.vt@eufunds.bg
5. Видин Пл. „Бдинци” № 2
Гр. Видин 3700
0879949200 0879987738 oic.vidin@eufunds.bg
6. Враца Ул. „Полковник Кетхудов” № 4
Гр. Враца 3000
092627431 oic.vratsa@eufunds.bg
7. Габрово Пл. „Възраждане” № 3
Гр. Габрово 5300
066807222
ф. 066809371
oic.gabrovo@eufunds.bg
8. Добрич Бул. „25-ти септември” № 25
Гр. Добрич 9300
058603527 oic.dobrich@eufunds.bg
9. Кърджали Ул. „Македония”, Сграда на
„Информационен център”, офис № 5
Гр. Кърджали 6600
036165334 oic.kardzhali@eufunds.bg
10. Кюстендил Ул. „Патриарх Евтимий” №18
Гр. Кюстендил 2500
078520212 oic.kyustendil@eufunds.bg
11. Ловеч Ул. „Търговска” № 29,
Барокови къщи
Гр. Ловеч 5500
068604297 oic.lovech@eufunds.bg
12. Монтана Ул. „Иван Аврамов” № 10
Гр. Монтана 3400
096300560 oic.montana@eufunds.bg
13. Пазарджик Бул. „България” № 2
Гр. Пазарджик 4400
034446209 oic.pazardzhik@eufunds.bg
14. Перник Ул. „Кракра” № 15
Гр. Перник 2300
076600777 oic.pernik@eufunds.bg
15. Плевен Ул. „Дойран” № 81 А
Гр. Плевен 5800
064800054
064800614
oic.pleven@eufunds.bg
16. Пловдив Пл. „Централен” № 1
Гр. Пловдив 4000
032656407 oic.plovdiv@eufunds.bg
17. Разград Бул. „България” № 34
Гр. Разград 7200
084557577 oic.razgrad@eufunds.bg
18. Русе Пл. „Свобода” № 4
Гр. Русе 7000
082506899 oic.ruse@eufunds.bg
19. Силистра Ул. „Симеон Велики” № 49
Гр. Силистра 7500
086822012 oic.silistra@eufunds.bg
20. Сливен Бул. „Цар Освободител” № 1
Гр. Сливен 8800
044611145 oic.sliven@eufunds.bg
21. Смолян Бул. „България” № 12
Гр. Смолян 4700
030188805 oic.smolyan@eufunds.bg
22. София Бул. „Витоша“ № 99
Гр. София 1000
028511297 oic.sofia@eufunds.bg
23. Стара Загора Бул. „Митрополит Методий Кусев” № 9
Гр. Стара Загора 6000
042603526 oic.stz@eufunds.bg
24. Търговище Ул. „Стефан Куцаров” № 28
Гр. Търговище 7700
060162165 oic.targovishte@eufunds.bg
25. Хасково Бул. „България” № 140
Гр. Хасково 6300
038622263 oic.haskovo@eufunds.bg
26. Шумен Бул. „Славянски” № 17
Гр. Шумен 9700
054966200
054830662
oic.shumen@eufunds.bg
27. Ямбол Ул. „Търговска” № 34
Гр. Ямбол 8600
046620189 oic.yambol@eufunds.bg
28. Централен
информационен и
координационен офис
Ул. „Сердика” № 6-8
Гр. София 1000
029402531
ф. 029402424
ciko@eufunds.bg
Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.