Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ И ПЪТУВАЩА ИЗЛОЖБА ОТБЕЛЯЗАХА УСПЕШНИЯ ЗАВЪРШЕК НА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД 2004 - 2009 ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕИП И НОРВЕЖКАТА ПРОГРАМА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО В БЪЛГАРИЯ

На 31 май 2011 г., със заключителна конференция, озаглавена „Резултати на фокус", бе отбелязано успешното завършване на програмния период 2004 - 2009 по изпълнение на Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежката програма за сътрудничество в България. Събитието се проведе в хотел Шератон и бе открито от г-н Томислав Дончев, министър по  управление на средствата от ЕС и Н. Пр. Тове Скарстейн, посланик на Норвегия в България.

 

Според министър Дончев значимостта на изпълнените пилотни проекти многократно надхвърля размера на предоставената финансова помощ, защото дават възможност за въвеждане на иновативни технологии и обмен на опит в сфери, в които държавите-донори притежават специфична експертиза. „Надявам се, че представянето на някои от най-значимите проекти ще послужи за вдъхновение на бъдещите бенефициенти по двете програми", каза още той.

Посланик Скарстейн подчерта, че приносът към социалното и икономическото развитие на Европа и задълбочаването на сътрудничеството с европейските държави са приоритети на външната политика на Норвегия, а програмата за предоставяне на безвъзмездно финансиране в България е практическото средство за подпомагане на пълното й интегриране в Европейския съюз. „Нашата подкрепа е силен израз на солидарността ни с България", допълни още тя.

Стойността на реализираните проекти е 41,5 милиона евро, а бенефициенти по тях са 21 институции, 24 общини, 15 НПО и 4 компании. Проектите, осъществени със средства по двете програми, са в различни сфери. Сред тях са първият Музей на съвременното изкуство в България, изграждането на Дигитален център в Национална библиотека "Св. Св. Кирил и Методий", археологическите разкопки на манастир Св. Йоан Предтеча на остров Св. Иван край Созопол, създаването на соларен парк, на учебна био ферма за деца „Слънчева градина", туристически и информационни центрове, проекти за енергийна ефективност в над 25 населени места и др.

По време на събитието, министър Томислав Дончев и посланик Скарстейн официално откриха и пътуващата изложба „Резултати на фокус", която чрез 23 снимки представя положителната промяна, настъпила след осъществяване на проектите. Целта на изложбата е, както да запознае широката общественост с извършеното по двете програми, така и да мотивира потенциални кандидати за финансиране в рамките на следващия програмен период. Освен София, изложбата посети Пловдив, Бургас, Варна, Габрово и Благоевград.

Фонд за НПО

Фонд за отпускане на стипендии   

 

Списък на одобрените от Комитета за наблюдение проектни предложения по ФМ на EИП

Приоритетна област 1 Защита на околната среда, включително градската среда, посредством намаляване на замърсяването и насърчаване използването на възобновяема енергия
Приоритетна област 2 Развитие на човешките ресурси посредством насърчаване на образованието и обучението; Укрепване на капацитета на местните власти и техните администрации в сферата на административните и публични услуги, както и на демократичните процеси, които ги подкрепят
Приоритетна област 3 Здравеопазване и грижа за децата
Приоритетна област 4 Опазване на европейското културно наследство

Окончателно одобрени проекти по ФМ на ЕИП

Приоритетна област 1 Защита на околната среда, включително градската среда, посредством намаляване на замърсяването и насърчаване използването на възобновяема енергия.
Приоритетна област 2 Развитие на човешките ресурси посредством насърчаване на образованието и обучението; Укрепване на капацитета на местните власти и техните администрации в сферата на административните и публични услуги, както и на демократичните процеси, които ги подкрепят.
Приоритетна област 3 Здравеопазване и грижа за децата.
Приоритетна област 4 Опазване на европейското културно наследство.

Нормативна уредба

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.