Новини София

ОИЦ-СОФИЯ ПОДАРИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ КНИЖКИ НА ДЕЦАТА ОТ ОДЗ „АЛЕКСАНДЪР ВУТИМСКИ“ В ГР. СВОГЕ

30.01.2015

ОИЦ-София подари образователни книжки на децата от Обединено детско заведение „Алексанъдр Вутимски"  (ОДЗ) в град Своге. Визитата на екипа на Центъра стана на 30 януари 2015 г. Заедно с изданията „Рисувай с Том", „Космос", „"Уличка Роза", „Ама че жега", „Да опознаем Европа", предоставени от Представителството на ЕК в България, децата получиха и блокчета за оцветяване.

От името на ОДЗ „Александър Вутимски" ръководителката на група Йона Коушовска благодари за прекрасната инициатива на ОИЦ-София, чрез която децата от най-малка възраст стават част от голямото семейство на Европа. Тя заяви готовност детското заведение да се включи и в други инициативи на Центъра. 

В ОДЗ „Александър Вутимски" се обучават над 100 деца на възраст между 2 и 6 години от гр. Своге и региона.

През 2010 г. сградата на ОДЗ „Алексанъдр Вутимски" бе реновирана със средства по ОП „Регионално развитие".

Областен информационен център - София (Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG161PO002-3.3.02-0027-C0001,изпълняван от СО) е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в България, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.