Новини

Комисията по регионално развитие в Европейския парламент одобри реформата в Кохезионната политика за периода 2014-2020 г.

13.11.2013

Реформата в Кохезионната политика може реално да започне, след като Комисията по регионално развитие в Европейския парламент одобри компромисното решение. Това стана след повече от година преговори между Европейския парламент, Европейската комисия и министрите от Европейския съюз. По този начин се дава зелена светлина за 325 млрд. евро, предназначени за най-бедните райони на Европейския съюз, съобщиха от кабинета на заместник министър-председателя по управлението на средствата от ЕС.

Комисията по регионално развитие в Европейския парламент одобри предложението за ключовия регламент, който се отнася за всички европейски фондове. Предложението ще бъде внесено за гласуване в Европейския парламент на пленарна сесия, най-вероятно през ноемврийската сесия в периода 18-21 ноември.

„Тези средства са израз на европейската солидарност и предоставят възможности за реални инвестиции във времена на икономическа криза, заради това е важно тяхното усвояване да се осъществи при максимална прозрачност и при спазване на процедурите на Европейската съюз", заяви вицепремиерът Зинаида Златанова по повод решението на Комисията по регионално развитие на ЕП.

Най-слабо развитите региони получават приоритетно средства чрез политиката по сближаване. Целите територии на България, Хърватска, Естония, Латвия, Литва и Португалия, както и част от територии на още осем държави се приемат за слабо развити.

Полша е най-голямата държава членка, която получава 72,5 млрд. евро от Кохезионните фондове. Втората държава е Италия, която ще получи 29 млрд. евро. България ще разполага със 7 млрд. евро в програмния период 2014-2020 г.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.