Новини

НАГРАДЕНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ КОНКУРСА ЗА ЛОГО И СЛОГАН НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 ГОДИНА

11.11.2013


1-ва награда - Тахсин Тасим

2-ра награда - Самуил Лефтеров

3-та награда - Тодор Ангелиев

Победител от гласуването във фейсбук - Никола Георгиев

Наградените предложения за лого и слоган може да изтеглите тук 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.