Новини

Бойко Борисов: България е от малкото страни, на които в края на годината Брюксел възстанови абсолютно всички средства, вложени в проекти

10.01.2013

„Европейската комисия беше много коректна към България и в края на годината страната ни е от малкото, на които бяха изплатени абсолютно всички финансови средства." Това каза министър-председателят Бойко Борисов при представянето на годишния напредък по оперативните програми, финансирани чрез Структурните и Кохезионния фонд на ЕС за изминалата 2012 г. Премиерът поздрави министъра по управление на средствата от Европейския съюз Томислав Дончев, експертите от Министерство на финансите и кметовете за усърдната им работа, довела до добрите резултати. „Брюксел нареди страната ни сред държавите в ЕС с най-нисък процент грешки. Това означава, че нашата администрация е много стриктна и строга към изпълнението на проектите и налага тежки корекции. Затова България получава финансиране", отбеляза г-н Борисов. Със задоволство министър-председателят заяви, че административният капацитет във всички министерства, където има оперативни програми, е много голям и затова резултатите са добри. Министър-председателят изрази надежда, че процентът на усвояване на средствата по европейските програми през 2013 г. ще достигне 70%. По думите му, обаче, темповете на работа не трябва да намаляват, дори след провеждането на изборите през тази година.

„2012 година е рекордна по отношение на разплатените средства от ЕС, заяви от своя страна министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев. „До края на миналата година България е разплатила 35% от средствата от ЕС. Ако в периода 2007 - 2011 г. имаме обща сума на плащанията от 2,9 млрд. лв., само за 2012 те доближават 2,5 млрд. лв. Това е реално доказателство, че изминалата година е рекордна от гледна точка на плащанията", заяви министър Дончев. По думите му България вече е договорила целия финансов ресурс в размер на 15,7 млрд. лв., като само за изминалата година е била договорена 1/3 от цялата финансова рамка - 5,47 млрд. лв.

„За 2012 г. България не позволи загуба на средства по нито една от оперативните програми и получи възстановяване на всички дължими суми от Комисията", заяви заместник-министърът на финансите Карина Караиванова. Като основна причина за това тя посочи чистите заявки за плащания от сертифициращия орган и качествената система за управление и контрол на национално ниво. „Дори и да има грешки, ние ги откриваме и коригираме тук в България и не чакаме те да ни бъдат посочвани от ЕК. Доверието в българския сертифициращ орган е много високо. Нашата работа се оценява добре от Комисията и поради тази причина заявките ни за плащания бяха изпълнени изцяло още през миналата година", заяви г-жа Караиванова.

Томислав Дончев подчерта, че минималната цел на страната до края на 2013 трябва да бъде достигане на обем плащания не по-малък от 65%. Сред останалите предизвикателства за годината той открои подготовката на оперативните програми за следващия програмен период, преговорите за договора за партньорство с ЕК и приемането на Закон за управление на средствата от ЕС, който да гарантира интегриран характер на всички мерки и проекти и устойчивост на системата за управление и контрол на средствата. „Разчитам до средата на тази година да имаме одобрена многогодишна финансова рамка и пълна яснота с какъв ресурс ще можем да оперираме в следващия програмен период. Убеден съм, че системата е достатъчно устойчива и дори саморегулираща се и искрено вярвам, че предстоящите парламентарни избори няма да имат негативен резултат върху нея", заяви Томислав Дончев.

Финансовите резултати за изпълнението на Оперативните програми се публикуват и обновяват на месечна база до 10-то число за предходния месец на единния информационен портал Eufunds.bg. Регулярни справки в края на всеки месец можете да откриете на: http://eufunds.bg/bg/page/766

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.