Новини

анализ на финансовото изпълнение на оперативните програми за изминалата 2012 година

07.01.2013

В четвъртък, 10 януари, министърът по управление на средствата от ЕС  Томислав Дончев и заместник-министърът на финансите Карина Караиванова ще направят анализ на финансовото изпълнение на оперативните програми за изминалата 2012 год.  За участие в събитието е поканен и министър-председателят на България - Бойко Борисов. Годишният обзор ще включва детайли за темпа на управление на оперативните програми, договорените и разплатените средства по линия на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, както и специализирана информация за работа с публичния модул на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН).

Към днешна дата България е договорила 100,3% от общия ресурс за финансиране по оперативните програми на ЕС. Общата стойност на договорените проекти възлиза на 15,734 млрд. лв. - или с почти 50 млн. лв. повече от цялата финансова рамка за настоящия програмен период (15, 684 млрд. лв). 

През следващите месеци ще бъдат договорени още няколко схеми и големи проекти, така че преди средата на годината страната да е приключила с договарянето на средствата за периода 2007 - 2013 г. България има право да договаря финансов ресурс за настоящия програмен период до края на 2013 г. и да разплаща средства за изпълнение на проектите до края на 2015 г. В последната седмица на декември Европейската комисия възстанови всички заявени плащания, изпратени от българска страна за 2012 г.

Информационното събитие и последващата семинарна част ще се състоят в четвъртък, 10 януари, от 10:30 до 13:00 ч. в Гранитна зала на Министерски съвет. Моля, вижте приложената програма за повече информация.

Допускането на журналисти в сградата ще започне в 10:00ч. Достъпът ще бъде позволен на представители на медиите, които разполагат с журналистическа акредитация за Министерски съвет или се регистрират предварително.

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.