Новини

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ЩЕ ПОДПИШЕ ДОГОВОР ЗА ВОДНАТА ИНФРАСТРУКТУРА НА РАЗЛОГ

24.02.2011

Церемонията е на 26 февруари, събота, от 14:00 ч. в сградата на община Разлог

 

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова и кметът на Разлог Красимир Герчев ще подпишат договор за модернизиране на ВиК мрежата на града. Събитието, на което ще присъства и министър-председателят Бойко Борисов, е в събота, 26 февруари, от 14 часа.
Проектът за подобряване на водната инфраструктура на Разлог е на стойност 8 млн. лв., осигурени от Оперативна програма „Околна среда" и от държавния бюджет. По него ще се реконструират над 8 км. остарели водопровод и канализация и ще се положат 2 км. нови тръби.
Очаква се модернизираната мрежа да обслужва над 5000 жители, а авариите по нея да намалеят с 90%. След приключване на строителството в средата на 2014 г. цялото население на града ще има модерна ВиК система, включена към съществуващата пречиствателна станция.
Това ще бъде първият сключен договор по процедурата, насочена специално към общините с по-слаба подготовка. Те получават съдействие както при разработване на проектите, така и в тяхното изпълнение. По този начин се съкращава времето от идейната фаза до реалното строителство и не се налага кандидатстване по различни процедури за отделните етапи на проекта. В най-скоро време по същата процедура ще се одобрят предложенията за 330 млн. лв. за водната инфраструктура на Айтос, Дряново, Чирпан, Елин Пелин, Левски, Смолян, Радомир и Попово.
Церемонията по подписване на договора с Разлог е в рамките на обучителен семинар за медиите по Оперативна програма „Околна среда". В първия ден от мероприятието заместник-министър Ивелина Василева и ръководителят на ОПОС Малина Крумова ще запознаят журналистите с управлението и напредъка по програмата. Във втория община Разлог ще представи добрите си практики с европроекти, ще се подпише договорът за ВиК мрежата на града, след което премиерът Борисов и министър Караджова ще дадат пресконференция.

 

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.