Новини Габрово

16.09.2015ОИЦ - Габрово представи възможностите за кандидатстване по оперативните програми 2014-2020 г.

На 16 септември 2015 г. Областен информационен център - Габрово проведе информационен ден за представяне на актуални ...

12.08.2015ОИЦ - Габрово стана част от инициативата "Опознай и избери!"

Областен информационен център - Габрово стана част от инициативата „Опознай и избери!", с която ИМКА - Габрово и ...

23.07.2015Нови възможности за трудова заетост по процедурите „Ново работно място“ и „Активни“

Областен информационен център - Габрово представи пред над 20 представители на бизнеса, ЦПО, административни структу ...

18.05.2015РАСТЕЖ ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ ВЪВ ФОКУСА НА ДВУДНЕВНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ГАБРОВО

Над 160 участници се включиха в организираната от Община Габрово и Областен информационен център - Габрово двудневна ...

27.04.2015Пътят на идеите за европейско финансиране в националната кампания „Да създадем ЗАЕДНО България 2020“

Областен информационен център - Габрово указа пътя, който трябва да бъде извървян за да бъдат чути желанията на хора ...

24.04.2015ОИЦ – Габрово представи възможностите за финансиране на читалищата през новия програмен период

На 24 април в конферентна зала на парк-хотел „Дряново" Областен информационен център - Габрово проведе информационна ...

23.04.2015Бизнесът очаква с нетърпение отварянето на схеми по ОП „Иновации и конкурентоспособност“

Две информационни срещи за представяне на  Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" и предстоящите ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.