Новини Видин

07.09.2015Бенефициентите дават положителна оценка на ИСУН 2020

 Стартира цикъл от срещи на ОИЦ-Видин за Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в Бълга ...

28.08.2015Трета Европейска лятна академия на Областен информационен център-Видин

 Общините и неправителствените организации се запознаха с основните моменти при подготовката на успешни европейски прое ...

24.07.2015Процедура „Активни“ представи пред работодатели от публичния и неправителствения сектор екипът на Областен информационен център-Видин

 Днес в заседателната си зала на пл. „Бдинци" 2 екипът на Областен информационен център-Видин организира среща за ...

23.07.2015Две процедури по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ представи пред бизнеса и общинските предприятия екипът на Областен информационен център-Видин

 Днес в заседателната си зала на пл. „Бдинци" 2 екипът на Областен информационен център-Видин (ОИЦ-Видин) организи ...

04.06.2015ИСУН 2020 ще насърчи и улесни проектната активност на бенефициентите от област Видин

 Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) ще насърчи и улесни прое ...

29.05.2015Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ бе представена на бизнеса във Видин

Процедура „Подобряване на производствения капацитет в МСП", финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкуре ...

28.05.2015Процедура „Независим живот“ представи пред общини и доставчици на социални услуги Областен информационен център-Видин

 Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Независим живот", финансирана от Оперативна п ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.