Новини Велико Търново

Бюлетин на ОИЦ - Велико Търново - Брой № 43 / Август 2015 г.

Бюлетин на ОИЦ - Велико Търново - Брой №42 / Юли 2015 г.

Бюлетин на ОИЦ - Велико Търново - Брой № 41 / Юни 2015 г.

Бюлетин на ОИЦ - Велико Търново - Брой №40 / Май 2015 г.

Бюлетин на ОИЦ - Велико Търново - Брой №39 / Април 2015 г.

Бюлетин на ОИЦ - Велико Търново - Брой №38 / Март 2015 г.

Бюлетин на ОИЦ - Велико Търново - Брой №37 / Февруари 2015 г.

Бюлетин на ОИЦ - Велико Търново - Брой №36 / Януари 2015 г.

АРХИВ - Бюлетини на Областен информационен център - Велико Търново за 2014 г.

АРХИВ - Бюлетини на Областен информационен център - Велико Търново за 2013 г.

АРХИВ - Бюлетини на Областен информационен център - Велико Търново за 2012 г.

05.10.2015ПЪРВИТЕ ПРОЦЕДУРИ ПО ОП НОИР БЯХА ПРЕДСТАВЕНИ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На 2 октомври 2015 г. в зала „Преслав" на Интерхотел Велико Търново се проведе информационна среща за представяне ...

29.09.2015ОИЦ – Велико Търново организира открита приемна по повод 25 години ИНТЕРРЕГ

С открита приемна и щанд Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново се включи в Кампанията на мрежата от инфо ...

12.09.2015ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО СЕ ПРОВЕДЕ ДИСКУСИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЕВРОКОМИСИЯТА И СВЕТОВНАТА БАНКА

На 10 септември 2015 г. във Велико Търново се проведе среща-дискусия, посветена на препоръките на Европейската комисия ...

11.09.2015ОИЦ – Велико Търново проведе цикъл от информационни срещи в областта

От 1 до 8 септември 2015 г. Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново организира в общините от Великотърновс ...

27.08.2015Актуални процедури бяха разяснени на открит щанд на ОИЦ-Велико Търново

Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново организира открита приемна с рекламно-информационен щанд за разясн ...

24.07.2015ОИЦ - Велико Търново представи актуалните възможности по ОПРЧР 2014-2020

В Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново се проведе информационна среща за представяне на актуалните възм ...

22.07.2015ОИЦ-Велико Търново с открит щанд за схемите „Активни” и „Ново работно място 2015” по ОПРЧР 2014-2020

С изнесена приемна и информационен щанд Областен информационен център (ОИЦ) - Велико Търново популяризира най-новите сх ...

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.